Моят бележник

Политика за поверителност и защита на личните данни

ЗАЯВКА ЗА КОРИГИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ


От

Име:................................

Имейл: .........................

Tел.: .........................

 

До

„ВАЛЕР“ ЕООД, ЕИК 831202406

Адрес: гр.София, бул.“Васил Левски“ № 39, ет.2/НП

Телефон: 02/9814408

E-mail: [email protected]

Уебсайт: www.valer.bg

 

ЗАЯВКА ЗА КОРИГИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с обработването на мои лични данни от предсталяваното от Вас дружество и правото ми да искам тяхното коригиране, включително ако са неверни/непълни/неточни, моля същите да бъдат коригирани по следния начин:

.................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................

/моля подробно опишете в какво се състои неточността, непълнотата или грешката при обработваните данни и как искате да бъдат коригирирани данните Ви/.

 

Моля за резултата от настоящата заявка да бъда уведомен/а на следния адрес/имейл .................................................................................................................................

 

………………г.                                                                                                        ....................................................................

                                                                                                                                                /три имена и подпис/